• Thứ hai - Thứ sáu: 8:00 - 17:00
 • info@beesfunding.vn
 • Hà Nội: (024) 223 707 77 - Hồ Chí Minh: (028) 627 041 00

Cá Nhân Vay Vốn

 • 15/01/2020

Cá nhân vay vốn kinh doanh gia đình - Chủ của doanh nhiệp tư nhân – Công ty TNHH một thành viên có mục đích vay vốn phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh

Cá nhân vay vốn:​
 • Cá nhân vay vốn là chủ của doanh nhiệp tư nhân; công ty TNHH một thành viên, đăng ký và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Mục đích vay vốn phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Người đại diện vay vốn ở độ tuổi từ 18 đến 65; Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Mục đích sử dụng vốn vay: dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mục đích vay vốn phải được thể hiện rõ ràng, hợp pháp, khả thi và có hiệu quả;
 • Cá nhân và Doanh nghiệp được đại diện vay vốn phải có khả năng tài chính để trả nợ trong thời hạn cam kết;
 • Cá nhân và Doanh nghiệp được đại diện không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;
 • Địa điểm kinh doanh tại thành phố/ thị xã, nơi có thực hiện sản phẩm Beesfunding;
 • Có người đồng trách nhiệm vay vốn là vợ/chồng, con, bố mẹ, anh chị em ruột của khách hàng, đủ từ 18 tuổi đến 70 tuổi, có sức khỏe và có thu nhập ổn định, sống cùng trong hộ gia đình hoặc cùng xã/phường với khách hàng vay vốn;
 • Được Công ty hỗ trợ và bảo lãnh vay vốn.

​​Cá Nhân Vay Vốn

viber messenger zalo-img.png