• Thứ hai - Thứ sáu: 8:00 - 17:00
  • info@beesfunding.vn
  • Hà Nội: (024) 223 707 77 - Hồ Chí Minh: (028) 627 041 00

Doanh Nghiệp

  • 15/01/2020

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đăng ký và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Doanh nghiệp:
  • Có tài sản thế chấp và vay vốn tại NHTM;
  • Có mục đích kinh doanh rõ ràng, phương án kinh doanh khả thi;
  • Có khả năng tài chính hoàn trả nợ vay, có một phần vốn tham gia vào dự án;
  • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;
  • Địa điểm kinh doanh tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Được Công ty hỗ trợ và bảo lãnh vay vốn.
Doanh Nghiệp
viber messenger zalo-img.png