• Thứ hai - Thứ sáu: 8:00 - 17:00
  • info@beesfunding.vn
  • Hà Nội: (024) 223 707 77 - Hồ Chí Minh: (028) 627 041 00

Khách Hàng

  • 15/01/2020

Hộ kinh doanh – Cá nhân – Doanh nghiệp

Đối tượng khách hàng chính của Bees Funding gồm có:

1.  Hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

2.  Cá nhân Việt Nam vay vốn với mục đích sử dụng vốn kinh doanh của gia đình;

3.  Cá nhân vay vốn là chủ của doanh nhiệp, có mục đích vay vốn phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này;

4.  Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đăng ký và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Khách Hàng

viber messenger zalo-img.png